Studio rzeźby Jagenmeer
Change language
Strona domowa

Materiały

Glina

Glina

Pierwszym etapem pracy rzeźbiarskiej jest przygotowanie modelu rzeźby w glinie. Glina to skała osadowa występuje powszechnie wokół dużych odkrywek gruntowych. Glina powstaje ze skał skaleniowych lub granitowych i składa się m.in. z minerałów ilastych, kwarcu, skaleni oraz substancji koloidalnych. Barwa gliny zależy od zawartości i stopnia utlenienia koloidalnych cząsteczek uwodnionych tlenków żelaza i manganu. W warunkach utleniających przeważają barwy od żółtej poprzez czerwoną do brunatnej. Glina używana była od najdawniejszych czasów ludzkiej aktywności, a według niektórych przekazów, to właśnie z gliny Bóg ulepił człowieka. Glina jest surowcem, który można przetworzyć tak, aby naśladowała niemal każdy materiał. Jej powierzchni można nadać pożądany kolor lub fakturę. Do naszych prac sprowadzamy najlepsze gatunki gliny z Niemiec.

Gips

Gips

W ramach drugiego etapu pracy, z uformowanego z glinu modelu zdejmujemy tzw. negatyw gipsowy. Gips to minerał występujący powszechnie, będący materiałem zaprawowym, ponieważ łatwo pobiera wodę i twardnieje. Po zaizolowaniu negatywu, wypełniamy go kolejną warstwą płynnego gipsu. Kiedy wystygnie, zostaje skuty, dzięki czemu uzyskujemy powieloną z gliny formę, tzw. pozytyw. Po niezbędnych retuszach, pozytyw gipsowy gotowy jest do dalszej obróbki.

Silikon

Silikon

W dalszej części prac, modeli gipsowy zalewany jest płynną masą silikonową, która po zastygnięciu tworzy elastyczną gumową formę.Silikon to tworzywo sztuczne, składające się z polisiloksanów oraz żywic silikonowych.

Wosk

Wosk

Forma silikonowa wypełniona zostaje roztopionym woskiem. Dla tego celu, używamy wosku składającego się równych częściach z wosku pszczelego, wosku parafinowego oraz kalafonii.

Brąz

Brąz

Pusta forma szamotowa z wosku zostaje zalana płynnym brązem o temperaturze ok. 1000C i po zastygnięciu rozformowana. Uzyskany w ten sposób odlew zostaje następnie poddany procesowi cyzelowania i patynowania. W starożytności brąz był stopem miedzi w proporcji 90% miedzi do 10% cyny, używanym do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, lub w proporcji 86% miedzi do 14% cyny do wytwarzania ozdób. W Europy miedź eksploatowano ze złóż dostępnych na powierzchni lub prymitywnymi metodami górniczymi. By wydobyć miedź drążono lej w podłożu skalistym. Po wydobyciu ruda była poddawana wstępnej obróbce na miejscu (sortowanie, wstępne oczyszczanie, rozcieranie na małe kawałki). Następnie rudę prażono i wytapiano w dymarkach. Cynę uzyskiwano najczęściej z aluwialnych rozsypisk. W pracy stosuję najczęściej jeden z typów brązu odlewniczego.

Patynowanie

Patynowanie

Patynowanie rzeźby dokonywane jest poprzez pokrycie jej wielosiarczkiem potasu w wysokiej temperaturze. Patynowanie nadaje rzeźbie szlachetny wygląd. Jest to ostatni etap w ramach pracy rzeźbiarskiej.

Materiały Szlachetne

Materiały Szlachetne

Na życzenie klienta, rzeźba może zostać również pokryta warstwą jednego z metali szlachetnych, np. złota, srebra lub platyny. W tym celu rzeźba poddana jest procesowi galwanizacji.

Opracowanie i produkcja medali, statuetek oraz tablic okolicznościowych dla firm

dołącz do nas